DĖMESINGUMO (ANG. MINDFULNESS) UGDYMO PAGRINDAI: Į PAGALBĄ MOKYTOJUI IR MOKINIUI

DĖMESINGUMO (ANG. MINDFULNESS) UGDYMO PAGRINDAI: Į PAGALBĄ MOKYTOJUI IR MOKINIUI

KAM SKIRTI MOKYMAI?

Skirta  mokytojams, socialiniams pedagogams ir darbuotojams, visiems ugdantiems ar besirūpinantiems vaikais

 

KODĖL VERTA UGDYTI VAIKŲ DĖMESINGUMĄ (ANG. MINDFULNESS) ĮSISĄMONINIMU GRĮSTŲ INTERVENCIJŲ  BŪDU?:
  • Lavina pastabumą: Kai vaikai išmoksta įsiklausyti į savo patirtį, giliau patirti tiek savo vidinius išgyvenimus, tiek išorinį pasaulį, tai padeda jie būti sėkmingesniems ir kartu praturtina jų gyvenimą. Tokie vaikai išgirsta subtilesnius pokalbio niuansus, gali surinkti daugiau informacijos kai reikia spręsti problemas, ir pasižymi adekvatesnėmis reakcijomis į įvairias situacijas
  • Koncentracija: Gebėjimas ilgiau išlaikyti dėmesį yra be galo svarbus mokantis.
  • Laikas smegenims pailsėti: Vaikai dažnai pavargsta. Kad galėtų mokytis ir augti, jiems svarbu turėtilaiko, kuomet kūnas ir smegenys galėtų atsinaujinti, ir nepakanka, jeigu tai vyksta tik miegant.
  • Saugumas: Vaikas negali tyrinėti ir mokytis patirdamas stresą ar grėsmės akivaizdoje, todėl mums būtina užtikrinti saugumą, kad vaikas galėtų optimaliai vystytis. Sąmoningi, dėmesingi užsiėmimai bet kokio amžiaus vaikams padeda pasijusti stabiliai ir saugiai.
  • Emocijų nuraminimas: Vaikams kas dieną tenka susidurti su daug emocinių iššūkių, o jie dar tik mokosi emocijas pažinti ir valdyti. Užtrunka laiko, kol vaikas išmoksta įvardinti ir nuraminti emocijas, tačiau tai ypač svarbus įgūdis, į kurį verta investuoti. Tai padeda  ugdyti psichologinį atsparumą, ir apsaugo nuo nerimo ir depresijos ateityje bei padeda ugdytis emocinį atsparumą stresui.
  • Jausmas, kad esi geras ir turi artimą ryšį su kitais: Vaikai, kurie suvokia savo pačių emocijas ir jų nebijo, yra labiau linkę jausti empatiją kitiems žmonėms. Tai mažina patyčių tikimybę, stiprina vaikų draugystes ir padeda lavinti socialinius emocinius įgūdžius. Tai taip pat stiprina rūpinimąsi kitais, gerumą, dosnumą, dėkingumą ir gebėjimą džiaugtis kitų žmonių laime.

 

MINDFULNESS PRAKTIKŲ NAUDA VAIKAMS  ĮRODYTA MOKSLINIAIS TYRIMAIS:
  • Geresni kognityviniai gebėjimai. Aukštosios kognityvinės funkcijos susideda iš dėmesio valdymo ir perkėlimo, planavimo, organizavimo ir detalių įsiminimo. Moksliniai tyrimai rodo, kad mindfulness praktikų naudojimas mokyklose gali pagerinti vaikų aukštąsias kognityvines funkcijas. TYrimai parodė, kad mokiniai, lankę 8 savaičių mindfulness programą, labai  pagerino savo elgesio reguliaciją, metakognityvines funkcijas ir gebėjimą susikaupti palyginus su kontroline grupe, kuri programos nelankė. Kitas tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinukai, kurie lankė 12 savaičių programą, vėliau gavo geresnius pažymius ir padarė didesnę pažangą srityse, lemiančiose ilgalaikę sėkmę.
  • Socialinių emocinių kompetencijų  ugdymas. Šių kompetencijų trūkumas gali neigiamai veikti mokymąsi, supratimą bei klasės atmosferą. Atliktas tyrimas parodė, kad devintokai po 5 savaičių sąmoningo dėmesingumo programos geriau įsitraukė į bendras veiklas, jautė daugiau rūpesčio ir pagarbos bendraklasiams .
  • Geresnė emocinė sveikata. Emocinė sveikata labai svarbi vaiko ir paauglio raidai. Emocinės problemos, pavyzdžiui, patiriamas nerimas, stresas ar depresija, gali stipriai neigiamai paveikti savivertę, socialines interakcijas bei mokymosi rezultatus. Tyrimai parodė, kad pradinių klasių mokiniai, praktikuojantys sąmoningą dėmesingumą, sako jaučiantys daugiau optimizmo ir malonių emocijų, o  11-13 metų vaikai po 5 savaičių streso mažinimo programos jautėsi ramesni, labiau patenkinti savo gyvenimu ir geriau miegojo.

 

KAIP TAI VYKSTA?

Šių mokymų metu gauti  įrankiai suformuoja labai svarbius vaikų ir suaugusiųjų savireguliacijos, energijos valdymo įgūdžius ir leidžia tapti savo emocijų, pasirinkimų bei poelgių šeimininku. Seminaro metu  dalyviai  instruktuojami ir praktikuoja  dėmesingo įsisąmoninimo (angl. Мindfulness) technikas suaugusiems ir adaptuotas vaikams, kurios, padeda išvengti nuotaikos svyravimų, valdyti nerimą ir įveikti stresą bei kurti santykį su savimi bei aplinkiniais paremtą atjauta ir geranoriškumu.

Mokymų  didžiąją užsiėmimų dalį sudaro dėmesingumo lavinimo intervencijos (kvėpavimo pratimai, savęs suvokimo, judesio, vizualizacijos irk t.) bei  refleksija grupėje.

Lektoriai:

Post a Comment